Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.
Araştırma Projeleri


Yürütülmekte Olan Projeler

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Yıl

1.Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Sosyal ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi:Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2009-2011

2. Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerde Tarım Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Analizi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2010-2011

3.Antalya ilinde Nar Üretiminin Ekonomik Analizi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2010-2011
4. Antalya İli Merkez İlçede Aşılı ve Aşısız Fide ile Cam Serada tek Ürün Domates Üretiminin Ekonometrik Analzi

Akd. Univ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2010-2011
5. Antalya İlinde Enerji İçecekleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2009-2010
6.Türkiye'de Kentsel Alanda HaneHalklarının Su Tasarrufuna Yönelik Tutumları, İçme Suyunda Sağlık Riski Duyarlılıkları ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği

TÜBİTAK

2009-2010

Tamamlanmış Projeler

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Yılı

1.Türkiye'nin AB’ye Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi TEAE Projesi - Yaş Meyve-Sebze DilimiTÜBİTAK2006-2008
2. Reorganization of Akdeniz University EDC as EUi OfficeAvrupa Birliği2008-2009
3. Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi TÜBİTAK 2006-2008

4. Antalya İlinde Serada Sebze Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerdeDoğru Yetiştirme Teknikleri Uygulamalarının ve Eurepgap'ınTarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

 

TÜBİTAK

2005-2006

 

5. Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliğini Sağlama ve Sokak Sütçülüğünü Önlemedeki Rollerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği

TÜBİTAK

2006-2007

6. Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçimi; Modern Perakendeciler (Süper- Hiper Marketler)

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2005-2007

7 Devolopment and training of producers organisations in pre and post accession countries

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherland

2005-2006

8. Antalya İlinde Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerde Risk Analizi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2005-2006

9. Antalya İli Kentsel Alanda Ailelerin Balık Tüketimi ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2002-2004

10. Antalya İlinde Serada Sebze Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı (Bombus terrestris) Kullanımının Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi

2002-2004

11. Antalya İlinde Serada Sebze Üretimi Yapan İşletmelerde Kiracılık ve Ortakçılık İlişkilerinin İncelenmesi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi

2002-2004

12. Avrupa Birliği'nde EUREPGAP Uygulamalarının Yaş Meyve ve Sebze İhracatımıza Olası Etkileri

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi

2002-2004

13. Antalya İlinde Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Risk ve Belirsizliklere Karşı Çiftçilerin Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

TÜBİTAK

2002-2004

14. Antalya İlinde Turunçgil Üretimi ve Pazarlama Yapısının Analizi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2002-2003

15. Antalya İlinde İhracata Yönelik Kesme Çiçek Üretimi ve İhracat Yapısının İncelenmesi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi

2002-2003

16. Batı Akdeniz Bölgesi Bölgesel Gelişim Projesi

TOBB

2003

17. Ekonomik Krizin (2001 Yılı) Kırmızı ve Beyaz Et Talebine Etkilerinin Ekonometrik Analizi: Logit Modeli

SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2002-2003

18. Antalya İlinde Sebze Tohumu Yetiştiriciliğinin Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2002-2003

19. Antalya İli Güllükte Yeni Açılacak Süpermarket İçin Potansiyel Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi

Özel Sektör

2002

20. Antalya İlinde Cam Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı Kullanımının Ekonometrik Analizi

Akd. Üniv.i Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2001-2002

21. Antalya İli Yaş Meyve ve Sebze Pazar Araştırması

TKB Narenciye ve Seracılık Arş. Enstitüsü

2002

22. Antalya İlinde Serada Tek ve Çift Ekim Domates Üretiminin Ekonomik Analizi

Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2001-2002

23. İçme Sütü Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Araştırılması

SDÜ Üniversitesi Araştırma Fonu

2001-2002

24. Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Bilgi Kaynakları

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu

2000-2002

25. Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri (Antalya Dilimi)

TKB

2000-2001

26. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri (Antalya Dilimi)

TKB

2000-2001

27. Gelire Doğrudan Destek Uygulaması İçin Başlangıç Verileri (Baseline) oluşturma ve Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi Projesi

TKB

2000-2001

28. Seralarda Sık Dikim Asma Yetiştiriciliğinin Erkencilik, Verim ve Kaliteye Etkisi

TÜBİTAK

1999-2002

29. Antalya’da Mısır Üretiminde Üretici Uygulamaları ile Yayım Şubesi Önerileri ve Araştırma Bulgularının Karşılaştırmalı Analizi

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu

1999-2002

30. Antalya İli Merkez ve Serik İlçeleri Ova İşletmelerinde Buğday ve Pamuk Üretiminde Girdi Kullanımı ve Üretimin Fonksiyonel Analizi

Tarım Ekonomisi Bölümü

1999-2002

31. Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları

Özel Sektör

1999-2000

32. Antalya İlinde Mantar Üretimi İşlenmesi Pazarlama Kanalları ve Tüketim Eğilimi Üzerine Araştırmalar

TKB , Narenciye Araştırma Enstitüsü

1999-2000

33. Antalya’da Arazi Tasarruf Şekillerine Göre Pamuk Üretiminin Ekonometrik Analizi

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu

1999-2000

34. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Halinin İşleyişi ve Yeni Hal Yasasının Etkilerinin Değerlendirilmesi

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu

1999-2000

35.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı

1999-2000

36. Women's Role in Vegetable Farming Systems in Antalya and Samsun, Turkey (Antalya dilimi)

BRITISH COUNCIL

1998-2001

37. Antalya İli İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretiminin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu

1998-1999

38. Kurşunlu Tabiat Parkı’nın Ekonomik Değerinin Saptanması

TÜBİTAK

1998-1999

39. Antalya İlinde Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Üretimindeki Sözleşmeli Yetiştiricilik Üzerinde Bir Araştırma

TKB, Narenciye Araştırma Enstitüsü

1997-1998

40. Antalya’da Dışpazara Yönelik Kesme Çiçek Sektörünün üretim Yapısı ve Başlıca Pazarlama Problemleri Üzerine Bir Araştırma

TKB, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü

1997

41. Türkiye'de Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Sektörünün Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları

TKB Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü

1996-1997

42. Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Turunçgil, Nar, Yenidünya ve Avokado Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

TKB, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü

1996-1997

43. Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Pamuk, Susam, Buğday, Yerfıstığı, Mısır ve Soya Üretim Maliyetinin Saptanması

TKB Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

1992-1998

 

 

 

1.Antalya İlinde Modern ve Geleneksel Serada Domates Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

2005-2006

Sayfa Özeti: PROJELER

Sayfa Açıklaması: Antalya İli Merkez İlçede Aşılı ve Aşısız Fide ile Cam Serada Tek Ürün Domates Üretiminin Ekonometrik Analizi

Anahtar Kelimeler: