Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.




Prof.Dr.İbrahim YILMAZ

İbrahim yılmaz

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Uzmanlık Alanı: Tarımsal Üretim Ekonomisi

İletişim

Telefon: +90 242 3102449

Faks: +90 242 2274564

E-mail: iyilmaz@akdeniz.edu.tr

 

Adres

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 07070 Antalya/Türkiye

Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 10/10/1963

Doğum Yeri: KÜTAHYA

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Durumu

Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Master: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Doktora: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 

 

ESERLER   LİSTESİ

 

Doç. Dr. İBRAHİM YILMAZ

 

A.   ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

A1.   Yilmaz, I., C. Sayin  and B. Özkan, “Turkish greenhouse industry: past, present, and future”, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 33, 233-240 (2005).

 

 

A2.     Yilmaz, I. and B. Ozkan, "Economics of Dairy Farms With İmported Cows" Indian Vet. J., 82, 1179-1182 (2005).

 

 

A3.   Yılmaz, İ., H. Akçaöz  and B. Özkan, “An Analysis of Energy Use and Input Costs for Cotton Production In Turkey”, Renewable Energy, 30, 145-155 (2005).

 

 

A4.   Yılmaz, İ. And B. Özkan, “Econometric Analysis of Land Tenure Systems in Cotton Production Of Turkey”, International Journal of Agriculture and Biology, 6 (6), 1023-1025, (2004).

 

 

A5.   Yılmaz, İ., E. Dağıstan, B. Koç ve R. Özel, “Hatay İlinde Projeli ve Projesiz Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin ve Faktör Verimliliklerinin Analizi”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (2), 169-178 (2003).

 

 

A6. Akkaya, F., İ. Yılmaz ve B. Özkan, “Antalya İlinde Kültür Mantarı Üreten İşletmelerin ve Mantar Üretiminin Ekonomik Analizi”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1), 39-51 (2001).

 

 

A7.   Yılmaz, İ., “Nar Yetiştiriciliğinde Kimyasal Gübrelemenin Fonksiyonel Analizi”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-10 (2001).

 

 

A8. Yılmaz, S., İ. Yılmaz, ve B. Özkan, “Türkiye’de Uygulanan Girdi Kullanımı Teşvik Politikaları”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 183-194 (1999).

 

 

A9. Özkan, B., S. Yılmaz, ve İ. Yılmaz, “Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 157-168 (1999).

 

 

A10. Yılmaz S. ve İ. Yılmaz, “Akdeniz  Bölgesi ve Antalya İli Tarım İşletmelerinin Başlıca Özellikleri”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 137-148, Antalya, (1998).

 

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

 

B1.   Yılmaz, İ., B. Özkan, C. Sayın ve S. Karaman, “A Review of Turkish Greenhouse Industry,” Tanta University Journal of Agricultural Research, Vol 28, No: 3/Ii: 976-989, Special Issue For 2nd International Conference on the Horticultural Science, 10-12 September 2002, Kafr El-Sheikh, Egypt, 2002.

 

B2.   Yılmaz, İ., B. Özkan, F. Güler ve S. Karaman, “The Use of Bumble Bee Marketing In Turkey”, Tanta University Journal of Agricultural Research, Vol 28, No: 3/Ii: 524-534, Special Issue For 2nd International Conference on the Horticultural Science, 10-12 September 2002, Kafr El-Sheikh, Egypt, 2002.

 

B3. Erkan, O. ve İ. Yılmaz, “The Potential And Problems of the Ley Farming System In The High, Elevation Areas of Turkey”, Introducing Ley Farming To The Mediterranean Basin, Proceedings of an International Workshop, ICARDA, Aleppo, Syria, 1993.

 

C. YAZILAN ULUSLARARASI KITAPLAR VEYA KITAPLARDA BÖLÜMLER

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

 

 

D1. Özkan, B., S. Yılmaz, İ. Yılmaz ve O. Özçatalbaş, “Antalya Kentsel Alanı Tüketici Davranışlarında Reklamın Rolü ve Etkisi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 2004-6, 31-36, (2004). (Bu makale 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, 16-18 Kasım, Antalya, 2000’de bildiri olarak sunulmuştur.)

 

D2.   Yılmaz, İ. ve S. Yılmaz, “Pamukta Üretim Maliyeti Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı 1999/4: 43-52 Tarım Ekonomisi Derneği, İzmir, (1999).

 

D3. Özkan, B. ve İ. Yılmaz, “Tek Yıllık Bitkiler İçin Maliyet Hesaplamaları: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Öneriler” Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı 1999/4: 64-80 Tarım Ekonomisi Derneği, İzmir, (1999).

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

 

 

E1.    Yılmaz, İ. ve N. Kilit, “AB Tam Üyeliğinin Türkiyenin Muz Üretimi ve Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 354-361, 2004.

 

E2.    Yılmaz, İ., C. Sayın, B. Özkan ve C.F. Karadeniz, “Türkiye’de Bahçe Bitkileri Sektörünün Analizi”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 08-12 Eylül, Antalya, 2003. (Basım: Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., ISBN 975- 8377-35-3, s. 531-534, 2004)

 

E3.    Yılmaz, İ. ve S. Yılmaz, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Pamuk Üretim Ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi”, Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, 2002.

 

E4. Yılmaz, S. ve  İ. Yılmaz, “Türkiye Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği”, Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, 2002.

 

E5.    Yılmaz, İ., B. Özkan, F. Akaya, S. Yılmaz ve İ. Kutlar, “Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç Ve Gübre Kullanımının Analizi”,  Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, Tekirdağ, 2000 (Elektronik Basım Ve Dağıtımı Yapılmıştır).

 

E6. Özkan, B., O. Özçatalbaş, S. Yılmaz, İ.Yılmaz ve G. Akpınar, “Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, Tekirdağ, 2000 (Elektronik Basım Ve Dağıtımı Yapılmıştır).

 

E7. Yılmaz, S.,  İ. Yılmaz ve V. Ortaçeşme, “Türkiye’de Tarımsal Girdi Destekleme Politikalarının Çevre Üzerine Olası Etkileri”, 2000 GAP Çevre Kongresi, 16-18 Ekim, 1. Cilt (395-404), Şanlıurfa, 2000.

 

E8.    Yılmaz, İ., “Türkiye’de İzlenen Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül, Cilt 2, S. 224, Adana, 1996.

 

E9. Soysal, M. ve İ. Yılmaz, “ Tarım Sektöründe Gençlerin Ve Kadınların İstihdam Durumları Ve Sorunları”, Çukurova Bölgesinde Tarım Kesiminde İstihdam Ve Sorunları Konulu Panel Bildirileri, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1991.

 

E10. Erkan, O. ve İ. Yılmaz, “İçel İli Örtüaltı Sebze Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Verimlilik Analizi”, Akdeniz Bölgesinde Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, 7-9 Kasım, Antalya. MPM Yayınları No:433, Ankara, 1990.

 

E11. Bülbül, M., O. Erkan, E. Orhan, F. Budak, H. Şengül ve İ. Yılmaz, “Türkiye’de Tarım İşletmelerinin Sermaye Durumu Ve Kredi Kullanımı”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak, Ankara, 1990.

 

F. DİĞER YAYINLAR

 

A) ULUSAL DERGİLERDE (HAKEMSİZ) YAYIMLANAN MAKALELER

 

F1. Demirtaş, B. ve İ. Yılmaz, “Sera Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Dozlarının Fonksiyonel Analizi”, Alatarım, 2 (2), 45-52, Mersin (2003).

 

F2.        Yılmaz, İ., M.A. Kiracı, D. Özcomart, M. Naz ve M. Çetin, “Traktörlerde Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (4), 207-216 (1998).

 

F3.        Yılmaz, İ., “Tarım İşletmelerinde Sabit Sermaye Faiz Masrafının Hesaplanması”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 187-194 (1997).

 

F4.        Yılmaz, İ., “Antalya İlinde Cam ve Plastik Seralarda Hıyar, Fasulye Ve Kabak Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 19-26 (1997).

 

F5.        Yılmaz, İ., “Antalya İlinde Serada Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (4), 155-164 (1996).

 

F6.        Yılmaz, İ. ve O. Erkan, “Antalya İli Sera Sebzeciliğinde Üretimin Fonksiyonel Analizi”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (3), 189-204 (1995).

 

F7. Erkan, O., İ. Yılmaz ve H. Şengül, “Toros Dağ Köylerindeki Küçük Ölçekli Tarım İşletmelerinin Üretim Sistemlerinin Analizi”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (2), 105-120 (1993).

 

F8. Yılmaz, S. ve İ. Yılmaz, “Enflasyonun Ekonomi ve Tarım Sektörü Üzerine Etkileri”, MPM Verimlilik Dergisi, MPM Yayını No: 1991/3, Ankara (1991).

 

F9.        Yılmaz, İ. ve O. Erkan, “Kozan İlçesi Dağ ve Orman Köylerindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Verimlilik”, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı:3, Cilt:2, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana (1988).

 

B) ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABI BASILMAYAN BİLDİRİLER:

 

C) YAYIMLANMIŞ ARAŞTIRMALAR VE PROJELER

 

F10.   Yılmaz, İ., “Antalya İli Merkez ve Serik İlçeleri Ova İşletmelerinde Buğday Ve Pamuk Üretiminde Girdi Kullanımı Ve Üretimin Fonksiyonel Analizi”, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları No: 207, Ankara (2001).

 

F11. Erkan, O., A. Gül, İ. Yılmaz ve H. Şengül, “Impact of the Project”, Sustainable Development of Small-Scale Farmers of The Taurus Mountains of Turkey, Editors: O. Erkan, S.P.S. Beniwal, J. Ryan and M. Bounejmate. Integrated Natural Resource Management Technical Research Report Series, Cukurova University-Icarda, Aleppo/Syria (2001).

 

F12. Özkan, B., O. Özçatalbaş, İ. Yılmaz, S. Yılmaz, G. Akpınar Ve İ. Kutlar, “Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Öğretime Yönelik Görüşleri Ve Beklentileri”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Antalya (1999).

 

F13. Ören, N., İ. Yılmaz, F. Emeksiz, A. Özdeş ve A.A. Gökçek, “Ç.Ü. Ziraat Fakültesi ile Çukurova Bölgesi Tarımsal Sanayi İşletmeleri Arasındaki İşbirliği Düzeninin Saptanması ve Geliştirilmesi Olanakları”,  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 132 (Bap-Te-96/03 Nolu Proje) Adana, (1997).

 

D) BASILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ:

 

F14. Kuzgun, M., B. Özkan ve İ. Yılmaz, “Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Pamuk, Susam, Buğday, Yerfıstığı, Mısır ve Soya Üretim Maliyetinin Saptanması”, T.C. TKB Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, 1998 Yılı Araştırma Raporu. Antalya (1998).

 

F15. Kuzgun, M., B. Özkan ve İ. Yılmaz, “Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Pamuk, Susam, Buğday, Yerfıstığı, Mısır ve Soya Üretim Maliyetinin Saptanması”, T.C. TKB Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, 1999 Yılı Araştırma Raporu. Antalya (1999).

 

F16. Erkan, O., H. Şengül, İ. Yılmaz and A. Gül, “Economic Structure and Results of Farms. Development of Small-Scale Farmers of Taurus Mountains of Turkey”, Highland Regional Program, Cukurova University/Icarda Taurus Mountains Collaborative Project, Annual Report 1992-1993, Aleppo/Syria (1994).

 

F17. Erkan, O., H. Şengül, İ. Yılmaz and A. Gül, “Economic Structure And Results of Farms. Development of Small-Scale Farmers of Taurus Mountains of Turkey”, Highland  Regional Program, Cukurova University-Icarda Taurus Mountains Collaborative Project, Annual Report 1990-1991, Aleppo/Syria (1993).

 

E) YAYINLANMAMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

F18.   Yılmaz, İ., B. Özkan, S. Yılmaz, M. Kuzgun, “Antalya’da Arazi Tasarruf Şekillerine Göre Pamuk Üretiminin Ekonomik Analizi”, Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu Proje No: 99.01.0104.08, Antalya (2002).

 

F19.   Yılmaz, İ., N. Ören. E. Dağıstan, B. Koç, R. Özel, “Hatay İli’nde Süt Sırcılığı Üretim Ekonomisi”, Çukurova Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu Proje No:Zf-98.10, Adana (2001).

 

F20. Özkan, B., M. G. Akpınar, İ. Yılmaz, O. Özçatalbaş ve S. Yılmaz, “Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Gıda Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Araştırma Raporu, Antalya (1999).

 

F21.   Yılmaz, İ., N. Ören, H. Vuruş, U. Gültekin ve E. Aktaş, “Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Başlıca Bitkisel Üretim Faaliyetlerini Ekonomik Analizi ve Çiftçi Koşulları İle Karşılaştırılması”, Ç.Ü. Z.F. Bap-Te-96/03 Nolu Proje. Adana (1998).

 
   

Sayfa Özeti: Prof.Dr.İbrahim YILMAZ

Anahtar Kelimeler: