Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.
Prof.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ

orh

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ

Uzmanlık Alanı:Tarımsal Yayım ve Haberleşme

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

Yazışma Adresi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Antalya/Türkiye

E-posta

ozcatalbas@akdeniz.edu.tr 

Telefon

0242 310 2476

 
Eğitim Bilgileri

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet

Çukurova

  Fen Bilimleri 

Tarım Ekonomisi 

Doktora

1994

Çukurova

Fen Bilimleri

Tarım Ekonomisi

Yüksek Lisans

1990

Çukurova

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi  

Lisans

1986

 


Meslekte Deneyim

Kurum/Kuruluş

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Tarım Ekonomisi

Prof.Dr.

2011-

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Tarım Ekonomisi

Doç.Dr.

2005-2011

Hannover Üniversitesi

Hannover

Bahçe Bitkileri Ekonomisi     

Doktora Sonrası (Postdoc)

1999-2000

1998-2005

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Tarım Ekonomisi

Yrd.Doç.Dr.

1998-2005

Çukurova Üniversitesi

Adana

Tarım Ekonomisi

Yrd.Doç.Dr.

1995-1998

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Tarım Ekonomisi

Doç.Dr.

2005-

 

Katıldığı Projeler

1.GAP Bölgesinde (Şanlıurfa’da) Tarımsal Yayımın Analizi ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu (Doktora Tez Projesi), Yardımcı Araştırmacı, 1992-1994.

2.Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin ve Mezunlarının İstihdam Eden Özel Sektör Kuruluşlarının Tarımsal Öğretime Yönelik Görüşleri ve Beklentileri, Çukurova Ziraat Fakültesi Dekanlığı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1995-1996

3.GAP Alanında Uygulanmakta Olan Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Etkinliğini Artırma Olanaklarının Araştırılması, Başbakanlık Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1995-1996

4.Çukurova ve Gap Bölgesindeki Kamu Yayımcılarının ve Araştırıcılarının Bilgi Edinme İhtiyaçları ve Bunu Karşılamada Uygun Yöntemlerin Saptanması, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1996-1997.

5.Ç.Ü.Ziraat Fakültesinin Bölge Üreticileriyle İlişkilerini Düzenleyecek Bir Modelin Oluşturulması ve Üreticilerin Beklentileri, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı Projesi, Proje Yöneticisi, 1997-1998.

6.GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Koordinatörü, 1996-1998.

 

7.Development of Small-Scale Farms in The Taurus Mountains Project:Extension Studies in Taurus Mountains Project Area, Çukurova Üniversitesi ile Icarda (Halep-Suriye) Ortak Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1994-1999.

8.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri, Akdeniz  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1999.

8.Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Gıda Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları, Özel Sektör Kuruluşları Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1999.

9.Antalya İlinde Mantar Üretimi İşlenmesi Pazarlama Kanalları ve Tüketim Eğilimi Üzerine Araştırmalar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Narenciye Araştırma Enstitüsü, Yardımcı Araştırmacı,1999-2000.

10.Antalya’da Mısır Üretiminde Üretici Uygulamaları ile Yayım Şubesi Önerileri ve Araştırma Bulgularının Karşılaştırmalı Analizi, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 1999-2002.

11.Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Bilgi Kaynakları, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi (Tez Danışmanı), 2000-2002.

12.The project on  development of rural laborers and adoption of good  agricultural practices in Burdur province- Burdur İlinde Tarımsal İşgücünü Geliştirme ve Doğru Tarımsal Üretim Tekniği Uygulamalarının Benimsetilmesi Projesi – Avrupa Birliği-Türkiye İş Kurumu Proje Danışmanı. 01.01.2005-31.12.2005.

13.Antalya İlinde  Serada Sebze Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Doğru Yetiştirme Teknikleri Uygulamalarının ve EUREPGAP’in Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi Tübitak Proje Yöneticisi,  01.06.2005  01.12.2006 

İdari Görevler

Müdür Yardımcılığı

Çukurova Üniversitesi (Tarımsal Araştırma-Uygulama, Yayım ve Haberleşme Merkezi)

1995-1998

Komisyon Üyeliği

Çukurova Üniversitesi (Ziraat Fakültesi Yurtdışı Görevlendirme Komisyonu)

1997-1998

Yönetim Kurulu Üyeliği

Akdeniz Üniversitesi (Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu)

1999- 2001

Anabilimdalı Başkanlığı

Akdeniz Üniversitesi (Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı)

       1999-2005

Müdür Yardımcılığı

Akdeniz Üniversitesi (Korkuteli Meslek Yüksek Okulu)

2001- 2003

Yüksekokul Müdürlüğü

Akdeniz Üniversitesi (Korkuteli Meslek Yüksek Okulu)

2004- 2008

Yönetim Kurulu Üyeliği

Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

2005-2009

Kurul Üyeliği

Akdeniz Üniv. Stratejik Planlama Kurulu Üyesi

2005-2006

Kurul Üyeliği

Akdeniz Üniv. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Öz Değerlendirme Kurulu Üyesi

2006-2007

Birim Koordinatörlüğü

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Birimi Koordinatörü

2006- 2008

Kurul Üyeliği

Antalya İl Tarım Danışmanlığı Komitesi Üyesi

2008-

 

Kurslar, Burslar ve Katılımlar

“ International Course on Irrigation and Extension”, (Uluslar arası Sulama ve Yayım Kursu),

CINADCO:Center for International Agricultural Development Cooperation, Natenya.

03.05.1989   26.06.1989 (7 hafta)

İsrail

“ Course on Agricultural Extension ”, (Tarımsal Yayım Kursu), Cori SpA.:Centro Study Agricoli- Corso no:129, 54th/AE, Lucca.

19.08.1991 04.10.1991 (7 hafta)

İtalya

“ Communication and Information Management ”, (İletişim ve Bilgi Yönetimi Kursu),

ICARDA (Int. Center for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo.

10.09.1994 10.10.1994 (4 hafta)

Suriye

 “ Farm Water Management: Socio-Economic and Environ- mental Aspect”,

(İşletmelerde Sulama Yönetimi ve Sosyo-Ekonomik Çevresel Etkileri), CIHEAM:Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Adana.

04.06.199518.06.1995 (2 hafta)

Türkiye

“ Course on Communication Skills for Science and Technology”,

(Bilim ve Teknolojide İletişim Becerileri Kursu), Hannover Universitaet Fachsprachen Zentrum –Hannover Üniv.Yabancı Diller Merkezi, Hannover.

21.09.1999  14.01.2000 (14 hafta)            (2 saat/hafta)

Almanya

“Bahçe Bitkileri Bilgi Sistemi ve Hannover Ziraat Odası” konusunda araştırma,

Hannover Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ekonomisi Enstitüsü’nde Konuk Araştırıcı, Hannover. 

04.10.1999

11.02.2000 (4 ay)

Almanya

“Bahçe Bitkileri Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri” konusunda  inceleme,

Hannover Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ekonomisi Enstitüsünde Konuk Araştırıcı, Hannover.

02.01.2001 28.02.2001 (2 ay)

Almanya

Etkili ve Hızlı Okuma Semineri”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANTÇEV-Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı, Antalya.

15.05.2001  08.06.2001        

   (4 saat/hafta)

Türkiye

“ 15th Europen Seminar on Extension Education (ESEE)”, Wageningen.

21-31.08. 2001

Hollanda

“2nd Int. Horticultural Science Conference”, Kafr El-Sheikh-Tanta.

10-12.09.  2001

Mısır

 “ Almanya’da Organik Tarım  Bilgi Sistemi ve Danışmanlık Hizmetleri” konusunda  inceleme,

Hannover Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ekonomisi Enstitüsünde Konuk Araştırıcı, Hannover.

07.01.2002 12.03.2002

Almanya

“Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaletinde Kırsal Gençliğin Toplumsal Durumu ve Eğitim Fırsatları” konusunda  inceleme,

Hannover Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ekonomisi Enstitüsünde Konuk Araştırıcı, Hannover.

 

01.01.2003 14.02.2003

Almanya

“16th Europen Seminar on Extension Education (ESEE),  Eger.

02-08. 09. 2003

Macaristan

“Toplam Kalite Yönetimi”, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

02.06.2003

04.07.2003

Antalya

European Workshop: “ Participatory Processes for Community and Regional Development ”  Fiesch – Switzerland.

12-16 Ekim

2004

İsviçre

"Proje yönetimi Kurs Programı" MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve idare Enstitüsü

29.05.2005

02.06.2005

Gebze

The 3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources

The 5th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture,

Food and Environment 25-28 July 2005 Vila Real – Portugal

25-28. 07.2005

 

Portekiz

17th European Seminar on Extension Education, Bilim Komitesi Üyesi İzmir.   Ege Universitesi.

29.08.2005

04.09.2005

İzmir

ITAFE 05, Uluslararası Tarım, Gıda ve Çevre Bilimlerinde Bilişim Kongresi

(International Congress on Information Technology in Agriculture,

Food and Environment),  Bilim Komitesi Üyesi . Çukurova Üniversitesi.

12.10.2005

14.10.2005

Adana

Changing Public and Private Roles in Extension for  Agriciltural Advisory in Turkey

04-07.09. 2006

Polonya

“ 18th Europen Seminar on Extension Education (ESEE)”,

“The role of rural extension for rural tourism develeopment and Turkey” Prag.

5-8.09. 2007

Çek Cumhuriyeti

Innovative Processes in Extension: Problems and Prospects Conference in Kiev.

The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

13-15.09. 2011

Ukrayna

Second AGRIMBA-AVA CONGRESS  Wageningen/The Netherlands

 

14-16.06. 2011

Hollanda

20th Europen Seminar on Extension Education (ESEE)”,  Business Scholl of Helsinki

1-4.09. 2011

Finlandiya


 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Tarım Ekonomisi Derneği

1990 –

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği

1998 –

Association for International Agricultural and Extension Education (AIAEE) ABD.

2002 – 

TEMA VAKFI Bilim Kurulu Üyesi                                                                              TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi                                                  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Derneği Kurucu Üyesi

2008 –                            2009-                       2010-

Tarım Gıda ve Orman Bilişim Derneği Adana

2009 –

 

 

 

1. BÖLÜM

ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

 

SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded),

SSCI (Social Science Citation Index) dergilerde yayınlanan orijinal makaleler ve derlemeler

1

 Ozcatalbas Orhan; Boz Ismet; Demiryurek Kursat; et al., 2011. Developing participatory extension applications in Turkey. AJAR, Volume: 6   Issue: 2   Pages: 407-415   Published: JAN 18 2011 

2

Akcaoz Handan; Kizilay Hatice; Ozcatalbas Orhan, 2010.  Risk and sustainability in tobacco production in Turkey  J.of FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, Volume: 8   Issue: 3-4   Pages: 717-722. Part 1   Published: JUL-OCT 2010

3

Ozcatalbas Orhan; Mansuroglu Sibel; Ceylon I. Coskun; et al., 2010. The evaluation of the importance of rural tourism extension for community development and Turkey 
J of FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT  Volume: 8   Issue: 3-4   Pages: 973-975   Part: Part 2   Published: JUL-OCT 2010

4

Boz,İ. ve Özçatalbaş,O.,2010. Determining information sources used by crop producers: A case study of Gaziantep province in Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol. 5(10), pp. 980-987, 18 May, 2010. ISSN 1991-637X © 2010 Academic Journals.

5

Ozcatalbas,O., R.Brumfield, 2010. Allelopathy as an agricultural innovation and improving allelopathy extension. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (2) : 908-913. 2010, WFLPublisher Science and Technology Meri-Rastilantie 3 B, FI-00980 Helsinki, Finland.

6

Ozcatalbas,O., R.Brumfield, B.Karaturhan,2010. Advisory services for organic agriculture in the European Union and Turkey.Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (2) : 507-511. 2010, WFLPublisher Science and Technology Meri-Rastilantie 3 B, FI-00980 Helsinki, Finland.

7

Özçatalbaş,O. and Akçaöz,H.,2010. Rural Women and Agricultural Extension in Turkey. Journal of Food Agriculture&Environment. Volume:8 Issue: 1   Pages: 261-267  

8

Özçatalbaş,O., Akçaöz,H., Fırat,M.Z., ve Kutlar,İ., 2009.  The Analysis of Socio-Economic Factors in the Dairy Farming of Antalya Province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(1) 2692-2698.

9

Akçaöz,H.,Özçatalbaş,O.,Kızılay,H.,2009.Risk Management Strategies in Dairy Farming: A Case Study in Turkey. Journal Of Animal And Veterinary Advances   Volume: 8   Issue: 5   Pages: 949-958.

10

Akçaöz,H.,Özçatalbaş,O.,Kızılay,H.,2009. Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey. Journal Of Animal And Veterinary Advances   Volume: 7  Issue: 2   Pages: 475-480  

11

Akçaöz,H.,Özçatalbaş,O.,Kızılay,H.,2009. Risk management and sustainability in banana production: A case study from Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment   Volume: 7   Issue: 2
Pages: 283-294.  

12

Özçatalbaş, O. ve B. Özkan, 2003.“The Role of Women in Agriculture and  Rural  Development in Turkey,” Asian J. Women's Studies (AJWS),9/4,114-124.

 

Diğer Hakemli dergilerde yayınlanan orijinal makaleler ve derlemeler

 

 

1.10

 

Özçatalbaş,O.,Turhanoğulları,Z.,Kutlar,İ.,2009. Dünya Elma Üretim Sektörünün Genel Durumu ve Gelişmeler. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. 2(1):129-134, ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr

 

1.11

Kutlar,İ. ve Özçatalbaş, O., 2008. Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 241-250, Antalya. 

1.12

Özçatalbaş, O. 2007. The Evaluation of Horticultural Extension in Hanover Regıon of Germany. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Antalya20(1),137-142

    1.13

Özçatalbaş, O., R. Brumfield ve B. Özkan, 2004.“The Agricultural Information System for Farmers in Turkey,”Information Development,20/2 (2004)

1.14

Özçatalbaş, O. ve İ.Kutlar, 2003. “Antalya İli Elmalı Ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan Kuruluşların Faaliyetleri ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi”. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15/2, 89-100 (2003)

1.15

Özçatalbaş, O.,2001. “Adana İlinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyünde Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Yayımdan Yararlanma Olanakları”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14/1,79-88 (2001)

1.16

Erkan, O. ve O. Özçatalbaş,2001 “Çukurova ve Gap Bölgesi Kamu Yayımcı ve Araştırıcılarına Yönelik Eğitim Programlarının Oluşturulması”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi14/1,99-100 (2001)

1.17

Özçatalbaş, O.,2000. “Şanlıurfa İlinde Çiftçilerin Tarımsal Bilgi ve Yayım Konusunda Tutum ve Davranışlarının Analizi”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 13/2,203-211 (2000)

1.18

Özçatalbaş, O., 2000. “The Role of Agriculture Chambers in Agricultural Extension: A Sample of Hanover Region, Germany”,  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13/2,181-194 (2000)

1.19

Özçatalbaş, O., 1999.“Türkiye'de Tarımsal Yayım Yönetimine Farklı Bir Bakış,” Tarım Ekonomisi Derneği Dergisi(ISSN:1303-0183) 1999/4 19-28)

1.20

Özçatalbaş, O., D.Danış,2004. “Bahçe Bitkileri Tarımına Yönelik Kamu Yayım Çalışmaları ve  Eurepgap’ın Beklenen Etkileri”, Hasad Dergisi 19/224,24-28.

1.21

Özçatalbaş, O.,1997. “Telefonun  Yayımda Kullanım Olanakları”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12/4, 69-76 (1997).

1.22

Özçatalbaş, O. ve Y.Gürgen, 1995.“Gap Bölgesinde (Şanlıurfa’da) Tarımsal Yayımın Analizi ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma”, MPM. Verimlilik Dergisi 3, 159-190 Adana, (Doktora Tez Makalesi).

1.23

Özçatalbaş, O. ve M. Direk,1994. “Gap Bölgesi Sulanan Alanlarında Pamuk Yetiştirme Tekniği Konusunda Üretici Uygulamaları İle Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi Önerilerinin Karşılaştırılması”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 9/4,25-40,Adana

1.24

Özçatalbaş, O. ve Y. Gürgen,1992. “Aşağı Seyhan Sulama Proje Alanındaki Mısır Üreticilerinin Bilgi Edinme Kaynakları”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 7/2, 63-78 Adana, (Yüksek Lisans Tez Makalesi).

1.25

Direk, M., O. Özçatalbaş ve Ş. Akdemir,1992. “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulanan Alanlarda Arazi Tasarruf Şekilleri, Koşulları ve Bunların İşletme Faaliyet Sonuçlarına Etkisi”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 7/1, 37-52 Adana.

1.26

Özçatalbaş, O., 2010. İyi Tarım İçin Yayım  Ve  Danışmanlık: Gelişmeler, Politikalar, Beklentiler.  Türktarım Dergisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mayıs-Haziran 2010, (s.20-26) ISSN:1303-2364, Ankara.

1.27

Özçatalbaş, O., 2010. Tarım Danışmanlığı ile  İyi Tarım İlişkisi.  Türktarım Dergisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mayıs-Haziran 2010, (s.27-32)ISSN:1303-2364, Ankara.

1.28

Özçatalbaş, O., 2009. Bilişim Teknolojileri ve Yayım. Türktarım Dergisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ocak-Şubat 2009, ISSN:1303-2364, Ankara.

1.29

Özçatalbaş, O., 2009. Burdur İlinde Tarımsal İş Gücünü Geliştirme   ve Doğru  Tarımsal Üretim Tekniği Uygulamalarının Benimsetilmesi Projesi. Türktarım Dergisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ocak-Şubat 2009, ISSN:1303-2364, Ankara

1.30

Özçatalbaş, O., 2009.Tarımın Standardı:Uzman Bilgiye Dayalı İTU, TSE-Standard Dergisi. Sayı:48/565, Ankara

1.31

Özçatalbaş, O., 2002.“Korkuteli İlçesinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Toplumun Yüksekokula Bakışı”. Korkuteli Meslek Yüksekokulu Elma Kurdu Dergisi, 1/1,9-10

1.32

Özçatalbaş, O.,2002. “Kırsal Gençlik Eğitiminin Önemi ve Türkiye İçin Öneriler ”, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi,211,24-27

1.33

Özçatalbaş, O., 2001.“Sanal Ortamda İnteraktif Yayım-1”, Cine Tarım Dergi,4/35,38-39, Özçatalbaş, O., 2001.“Sanal Ortamda İnteraktif Yayım-2”, Cine Tarım Dergisi,4/36,34-35

1.34

Özçatalbaş, O.,2001. “Yeniliklerin Toplumda Yayılmasının Önemi”, Cine Tarım Dergisi, 4,26-27

1.35

Özçatalbaş, O., 2001.“Tarıma Girdi Sağlayan Özel Kuruluşların Yayım Açısından Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği”, TZOB Çiftçi ve Köy Dergisi,201,28-30, (Devamı) Özçatalbaş, O., 2001.“Tarıma Girdi Sağlayan Özel Kuruluşların Yayım Açısından Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği”, TZOB Çiftçi ve Köy Dergisi,202,29-31

1.36

Özçatalbaş, O.,2000. “Almanya'da Ormancılık ve Ekonomik Önemi”, Tema Vakfı Faaliyet Dergisi,7/23,40-41

1.37

Özçatalbaş, O. ve B.Özkan, 2000. “Tarımda Değişim ve Gelişen Talepler: Kırsal Tüketicinin Keşfi”, Cine Tarım Dergisi,3/25,38-39

1.38

Özçatalbaş, O., 2000. “Gap’ta Toprak ve Su Kaynakları Kullanımının Eğitim Boyutu”, Tema Vakfı Faaliyet Dergisi,7/24,44-47

1.39

Özçatalbaş, O., 2000. “Gap Bölgesinde Tarımsal Yayım”, Cine Tarım Dergisi,4/29,24-25

1.40

Özkan, B., O. Özçatalbaş ve G. Akpınar,2000. “Üniversite Öğrencilerinin Gelir ve Harcama Yapısı: Akdeniz Ziraat Fakültesi Örneği”, Pazarlama Dünyası Dergisi,79/4-9

1.41

Özçatalbaş,O.,2000.Orman-Erozyon İlişkisi ve Eğitim.Çorum Çevre Dergisi,Çevre Koruma Vakfı, Sayı:7,Sayfa:56-58

1.42

Özçatalbaş, O.,1999.“Sosyal Değişim-Kalkınma ve Eğitim İlişkisi”, MPM, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi,11/26,19.

1.43

Özçatalbaş, O.,1999.“Üçüncü Bin Yılın Türkiye’sini Kaynakları Harekete Geçirme Yetkisindekiler Belirleyecek!”, MPM, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi,11/29,2

1.44

Özçatalbaş, O., 1999. “Bilgi-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Tarımsal Yayım”,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi,125,17-19

1.45

Özçatalbaş, O., 1999.“Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi,60,41-47

1.46

Özçatalbaş, O., 1998.“Sulama-Çevre ve Yayım”, Cine Tarım Dergisi 1/9,38-39

1.47

Özçatalbaş, O., 1996. “Türkiye’de Tarım Sigortaları Uygulamalarının Üretici Açısından Önemi ve Tarımsal Yayım”. Karınca Dergisi,711,40-44

1.48

Özçatalbaş, O., 1996. “Gap’a Yönelik “YAYÇEP” Benzeri Uygulamalarda Dikkate Değer Konular”,TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi,134,17-20

1.49

Özçatalbaş, O.,1995. “Üretici Çevre İlişkisi Ve Çevre Korumada Tarımsal Yayım”, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası,131-132,18-19

1.50

Özçatalbaş,O.,1995. Türkiye’de Tarım Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi,50,64-67

1.51

Özçatalbaş, O., 1995.“Türkiye’de Tarımsal Nüfus ve Tarımsal Yayım”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi,50,62-63

1.52

Özçatalbaş, O., 1995.“Kırsal Alanda Kadının Rolünün Geliştirilmesinde Tarımsal Yayım ve Türkiye” MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi,7/79,16

1.53

Özçatalbaş, O., 1992.“Gap’ta Başarı Yolu: Tarımsal Yayım”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi,76,28-29.

1.54

Direk, M. ve O. Özçatalbaş, 1991.“Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Yapısı”, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi,75,20-23

1.55

Özçatalbaş,O.,2009.Türkiye ve AB’de Tarımsal Yayım Sistem ve Yaklaşımlarına Bakış. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslar arası Sempozyumu.5-8 Kasım 2009

1.56

Özçatalbaş,O., 2007. "The role of rural extension for rural tourism development and Turkey" 18. ESEE(European Seminar on Extension Education) Prag.

1.57

Özçatalbaş, O.2005. The Level of Information and Communication Technology Using and Information Sources of Growers in Greenhouse Production in Antalya Province, Turkey, (The 3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources, The 5th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment) 25-28 July 2005 Vila Real - Portugal

1.58

Küchen, S. and Özçatalbaş, O., 2005. Participatory Processes for Community and Regional Development. 17th Europen Seminar on Extension Education(ESEE),  İzmir.

1.59

Özçatalbaş, O., Gürgen,Y., Kutlar,İ. ve Danış, D., 2003. “The Analysis of Agricultural Extension Services in Turkey,” Proc. 16th Europen Seminar on Extension Education(ESEE), Eger.

1.60

Özçatalbaş, O., B. Özkan ve C. Sayın,2002. “Analysis of Extension Services and Growers’ Knowledge Level in Greenhouse Production in Antalya,Turkey, ,” J. Agricultural Research Special Issue for 2nd Int. Horticultural Science Conference, Kafr El-Sheikh, Vol. 28/3, 990-998, Tanta University Faculty of Agriculture, Tanta.

1.61

C. Sayın, B. Özkan ve O. Özçatalbaş, 2002.“Organic Horticultural Production and Marketing in Turkey,” J. Agricultural Research Special Issue for 2nd Int. Horticultural Science Conference, Kafr El-Sheikh, Vol. 28/3, 999-1007, Tanta University Faculty of Agriculture, Tanta.

1.62

Özçatalbaş,O.,Budak,D.B., Boz, İ., Karaturhan,B.,2010. "Türkiye’de Tarım Danışmanlığı Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Önlemler" 7.Teknik Kongre,Ankara.

1.63

Özçatalbaş,O. ve Turhanoğulları,Z.2008.Antalya İlinde Tarım Sigortalarının Yaygınlaştırılmasında Yetkili Şirketlerin Faaliyetlerinin İncelenmesi. VIII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,s.397-406,Bursa

1.64

Özçatalbaş, O., 2008. Antalya İlinde Soğuk Hava Depoculuğunun Üretici Ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Bahçe Ürünlerinde 4. Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya

1.65

Pekmezci,M. ve Özçatalbaş,O.,2007.Meslek Yüksekokullarının Önemi ve İşlevlerini Geliştirme Olanakları. IV.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,s.31-35 Bergama,İzmir.

 

1.66

Özçatalbaş,O.,Kutluk,F.A.,Terzioğlu,M.,2007. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Altyapısının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Korkuteli Meslek Yüksekokulu Örneği. IV.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007, s.62-66. Bergama,İzmir

1.67

Aksu,M,Mirici,S.,ve Özçatalbaş,O.,2007. 3.Ulusal Eğitim Kurultayı Değerlendirme Raporu. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Toplantısı Bildiri Kitabı,11 Nisan 2007 İstanbul.

1.68

Özçatalbaş,O.Eker,N.,Özenalp,S.,2004.Korkuteli’nde Mantar Üretim Sektörü,Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye VII.Yemeklik Mantar Kongresi. Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu 22-24 Eylül 2004,Antalya.

1.69

Özçatalbaş, O.ve Danış,D.,2004. Türkiye’de Yürütülen Tarımsal Yayım Çalışmalarının Eurepgap Belgesi ile İlişkisi. Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, 588-595,Tokat.

1.70

Özkan, B., Akkaya, F., Özçatalbaş, O., Kutlar, İ.,2000. Antalya ve Ankara İllerinde Mantar Tüketicilerinin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi. Türkiye VI.Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu,56-67, Bergama.

1.71

Özçatalbaş, O. ve O.Erkan,1996. “Çiftçilik Sistemleri Araştırması Yaklaşımının Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Uygulanabilme Olanakları”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, 404-411, Adana

1.72

Özçatalbaş, O. ve Y. Gürgen, 1996. “Kamu Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Etkin Bir Değerlendirme İçin Öneriler”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, Adana, 426-435.

1.73

Yurdakul, O., O. Özçatalbaş,  F. Emeksiz ve Ş. Akdemir, 1996. “Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri Öğrencilerinin Ziraat Mühendisliği Öğrenimine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt I, 12-24, Adana.

1.74

Özçatalbaş, O., B. Karlı ve H. Baytekin, 1994.“Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Yayım Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları”, Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, 435-445, İzmir.

1.75

Özçatalbaş, O., 1994.“Etkin Bir Yayım Çalışmasında Yayım-Araştırma Bağı”, Türkiye 1. . Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, 479-482, İzmir.

1.76

Yurdakul, O., F. Emeksiz, M.E. Orhan, N. Ören, Y. Gürgen, O. Erkan, Ş. Akdemir ve O. Özçatalbaş,1991.Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler”, Çukurova 1. Tarım Kongresi, 1-31, Adana.

1.77

Özçatalbaş, O. ve Y. Gürgen, 1991.“Aşağı Seyhan Sulama Proje Alanına Götürülen Yayım Hizmetlerinin Çiftçi Gereksinimlerine Göre Değerlendirilmesi: Mısır Üreticileri Örneği”, Çukurova 1. Tarım Kongresi, 42-52, Adana.

1.78

Özçatalbaş, O. ve Y. Gürgen, 1990.“Akdeniz Bölgesinde İşgücü Verimliliği Açısından Tarımsal Nüfusun Durumu ve Sorunları”, Akdeniz Bölgesinde Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, MPM Yayınları:433, 47-56, Ankara.

1.79

Gürgen, Y., M. Soysal, Ö. Yalçın, O. Özçatalbaş ve E. Özdemir, 1990. “Tarım İşçilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3.Teknik Kongresi, 729-738, Ankara.

 

 

1.80

Özçatalbaş, O.2004. The Applications on Participatory Extension Approaches for Farmers in Turkey. European Workshop: Participatory Processes for Community and Regional Development   Fiesch - Switzerland

1.81

Kutlar,İ. ve Özçatalbaş,O.,2009. Antalya İli Yayla Kesiminde Meyve Yetiştiriciliğine Yönelik  Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi I.Ulusal Elma Sempozyumu 20-22 Kasım 2009, Karaman

1.82

Akçaöz,H.,Özçatalbaş,O.,Turhanoğulları,Z.,Kızılay,H.,2009. Türkiye’de Elma Üretiminde Gelişmeler ve Üretim Projeksiyonu. I.Ulusal Elma Sempozyumu 20-22 Kasım 2009, Karaman

1.84

Özçatalbaş,O., Gül,A., Cebeci,Z.,2006.Tarımda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Türkiye’de Yaygınlaştırma Olanakları. Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi,Antalya

1.85

Gürgen,Y. Ve Özçatalbaş,O. Türkiye^de Köy Gençliğine Yönelik Çalışmaların Yayım Açısından Değerlendirilmesi.Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi,Antalya

1.86

Özçatalbaş, O., 2001.“İnternet Aracılığıyla Tarımsal Yayım: Hannover (Almanya) Bölgesi Örneği”, Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş.

1.87

Özçatalbaş, O., 2001.“Eğitimcilerin Eğitiminde Birey Odaklı Öğretim Metodu (Microteaching Method)”, Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş.

1.88

Özçatalbaş, O., 2000.“Kırsal Turizm ve Geliştirilmesinde Yayımın Önemi Türkiye 4.Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ.

1.89

Özçatalbaş, O., 2000.“Kırsal ve Kentsel Alanda Çevre Bilinci ve Gönüllü Kuruluşların Rolü: Adana İli Tema Vakfı Örneği”, Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi,  Tekirdağ.

1.90

Özkan,B., O. Özçatalbaş, S. Yılmaz, İ. Yılmaz ve G. Akpınar, 2000. “Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ.

1.91

Özçatalbaş,O.,Mansuroğlu,S.,Ceylan,İ.C.,Akçaöz,H.,Kutlar,İ.,2010.The evaluation of the importance of rural tourism extension for community development and Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4): 973-975

1.92

Akçaöz,H.,Özçatalbaş,O.,Kızılay,H.,Turhanoğlulları,Z.,2010.Dünyada Tarım Sigortacılığı Sektörünün Gelişimi ve Türkiye’de Durum,Sorunlar ve Öneriler.Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, 1.cilt,sayfa 243-250, 22-24 Eylül 2010 Şanlıurfa.

1.93

Özçatalbaş,O.,Boz,İ.,Budak,D.B.,Karaturhan,B.,Demiryürek,K.,2010.Türkiye ve GAP Bölgesinde Tarım Danışmanlığı Sisteminin Sorunları ve Geleceği. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, 2.cilt,sayfa 588-596, 22-24 Eylül 2010 Şanlıurfa.

1.94

Özçatalbaş,O.,Gürgen,Y.,Turhanoğulları,Z.,2010.Kırsal Nüfusun İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Durumu,Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, 2.cilt,sayfa 927-933, 22-24 Eylül 2010 Şanlıurfa.

1.95

Özçatalbaş,O.,Budak,D.B.,Boz,İ.,Demiryürek,K.,Boyacı,M.,Karaturhan,B.,2010.Türkiye’de Tarımsal Eğitim ve Yayım İlişkisi. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, 2.cilt,sayfa 934-941, 22-24 Eylül 2010 Şanlıurfa.

DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ

2.1

Özçatalbaş, O., 2001.“Tarımsal Yayım Perspektifi”, (Çeviri: A.W.van den Ban; Perspectives Agricultural Extension, 15th European Seminar on Extension and Education), Cine Tarım Dergi, 46.

2.2

Özçatalbaş, O., 1997.“Dünyada Tarımsal Yayımın Güncel Durumu”, (Çeviri: Swanson, B.E., B.J.Farner, R.Bahal, “The Current Status of Agricultural Extension Worlwide”, FAO Global Consultation on Agricultural Extension, 43-76, Rome, 1990, Ziraat Mühendisliği Dergisi Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayını, 18-26, Ankara.

2.3

Özçatalbaş, O. ve G.Döğerlioğlu, H.Özmen, 2008. Fakülteler ve Yüksekokullar İçin Bilgisayar, Ekin Basımevi ISBN: 978-9944-141-41-3,  Bursa.

2.4

Özçatalbaş,O.2007. Danşmanın Kılavuzu Kitabı (Bölüm Yazarlığı) TKB Antalya Tarım İl Müdürlüğü.

2.5

Özçatalbaş,O.,2002. Antalya Tarım Master Planı (Bölüm Yazarlığı)

2.6

Erkan,O.,Beniwal,S.P.S.,Ryan,J.,Bounejmate,M.,Özçatalbaş,O.,

2001.Sustainable Development of Small-Scale Farmers of the Taurus Mountains of Turkey (Bölüm Yazarlığı) Aleppo,Syria

2.7

Özçatalbaş,O.,2000.Horticultural Information System and Extension Organisation in Hanover Region,Germany.Institute of Horticultural Economics Faculty of Horticultural Hannover University,Germany

2.8

Özçatalbaş, O., Y. Gürgen, 1998.Tarımsal Yayım ve Haberleşme,  Baki Kitap ve Kırtasiye Basımevi ISBN: 975-72024-02-3, Adana.

   

 

 

 

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ

Anahtar Kelimeler: