Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.
ANTALYA DIŞI STAJ YERLERİ ÖRNEKLERİ

      Sevgili öğrenciler, aşağıdaki kurumlar örnek olarak verilmiş staj yapabileceğiniz kurumlardır. Bu ve benzeri yerlerde staj yapabilirsiniz. Başka bir kurumda staj yapmak isterseniz 3. sınıf danışman öğretim üyesinden onaylatmanız gerekmektedir.

 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu

Ağaçlandırma ve Erozyon Genel Müdürlüğü

Çevre Bakanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

Orman Bakanlığı

Tekel Genel Müdürlüğü

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü

Sanayi Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi

Türk Standartları Enstitüsü

İhracat Geliştirme Etüt Merkezi

Ticaret Borsaları

İhracatçı Birlikleri

Tarım Kooperatifleri

Tarım Yetiştirme ve Üretme Birlikleri

Tarım Araştırma Enstitüleri

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Ziraat Bankası

Bankalar (Tarım Kredi Şubeleri)

Diğer üniversitelerdeki Tarım Ekonomisi Bölümleri

Tarım ve Gıda Firmaları

 

ANTALYA İÇİ STAJ YERLERİ ÖRNEKLERİ

Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

DSİ Bölge Müdürlüğü

Antalya Ziraat Odası

Antalya Ticaret Borsası

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Orman Köy İşleri Daire Başkanlığı

Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürlüğü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Zirai Karantina İl Müdürlüğü

Antalya Merkez Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği

Tarım-İş Sendikası

Tarımsal Danışmanlık Ofisi

Su Ürünleri Kooperatifi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

Tarım Sigortaları Bölge Müdürlüğü

Kesme Çiçek Kooperatifi

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği (AYBİR)

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü

TEKEL Antalya Bölge Müdürlüğü

T. C. Ziraat Bankası

Bankalar (Tarım Kredi Şubeleri)

Antbirlik

Antalya Tarım

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Gıda firmaları

Sayfa Özeti: STAJ YERLERİ

Anahtar Kelimeler: