Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.
Yrd.Doç.Dr.İlkay KUTLAR

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. İlkay KUTLARikutlar

Uzmanlık Alanı: Tarımsal Yayım ve Haberleşme

 

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri

Tarım Ekonomisi

Doktora

2003-2008

Türkiye

Akdeniz

Fen Bilimleri

Tarım Ekonomisi

Yüksek Lisans

1999-2002

Türkiye

Ankara

Ziraat Fakültesi

Süt Teknolojisi

Lisans

1989-1995

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

Tarım Ekonomisi

Araş.Gör.

1998-2003

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Tarım Ekonomisi

Araş.Gör.

2003-2008

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

Tarım Ekonomisi

Dr. Araş.Gör.

2008-….


TEZLER

Yüksek Lisans: Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Bilgi Kaynakları-2002

Doktora: Antalya İli Merkez İlçesinde Entegre Mücadele Yönteminin Yayılması ve Benimsenmesi-2008

ÜNİVERSİTE DIŞI İŞ DENEYİMİ

-Dünya Ekonomi Gazetesi Araştırma Servisi 1995-1996

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü 1996-1998

Dr. İLKAY KUTLAR’ın YAYIN LİSTESİ

 

SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.ÖZÇATALBAŞ,O., AKÇAÖZ,H., FIRAT,M.Z., ve KUTLAR,İ., 2009.The Analysis of Socio-Economic Factors in the Dairy Farming of Antalya Province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(1) 2692-2698.

2.CEYLAN,İ.C., KÖKSAL,Ö., KUTLAR,İ, 2010. Determination of Effective Factors On Adoption of Integrated Pest Management (IPM) Practices. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). Volume:11,Issue:2,Page:709-717, Bulgaria.

3.ÖZÇATALBAŞ,O.,MANSUROĞLU,S.,CEYLAN,İ.C.,AKÇAÖZ,KUTLAR,İ.,2010.The Evaluation of the Importance of Rural Tourism Extension for Community Development  and Turkey.Food, Agriculture & Environment (JFAE), Vol. 8, Issue 3&4, pages 973-975,WFL

 

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.ÖZKAN, B., AKPINAR,M.G, KUTLAR, İ.,1998. Antalya İlinde Domates Fiyatlarındaki Gelişmeler ve Mevsimsel Dalgalanmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11,21-31, Antalya.

2. ÖZKAN, B., AKPINAR,M.G, KUTLAR, İ.,1998. Antalya İlinin Tarımsal Yapısı ve Gelişimi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11,33-46, Antalya

3.ÖZÇATALBAŞ, O. ve KUTLAR, İ., 2002. Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan Kuruluşların Faaliyetleri ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,15 (2), 89-100, Antalya

4.ERAKTAN, S., GÜMÜŞ, H., KÖSE, N., KUTLAR, İ., 2007. Ailelerin Besin Öğeleri Tüketim Miktarlarına Gelir Farklılığının Etkisi.Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi (Journal of Vocational Education), Cilt 9 Sayı:18, Sayfa:80-97, Ankara (ISSN 1302-4116)

5.KUTLAR, İ. ve ÖZÇATALBAŞ, O., 2008. Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 241-250, Antalya.

6.KUTLAR,İ. ve CEYLAN,İ.C., 2008. Antalya İli Merkez İlçesinde Entegre Mücadele Yönteminin Yayılması ve Benimsenmesi.Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Dergisi.  37(1),sayfa: 29-38, Yalova

7.ÖZÇATALBAŞ,O.,TURHANOĞULLARI,Z.,KUTLAR,İ.,2009. Dünya Elma Üretim Sektörünün Genel Durumu ve Gelişmeler. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. 2(1):129-134, ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr

 

 

Uluslar arası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1.ÖZÇATALBAŞ, O., GÜRGEN, Y., KUTLAR, İ. ve DANIŞ, D., 2003. “The Analysis of Agricultural Extension Services in Turkey,” Proc. 16th Europen Seminar on Extension Education(ESEE), Eger.

2 ERAKTAN, S., KÖSE, N. ve KUTLAR, İ., 2006. Gelir Farklılığının Ailelerin Gıda Maddeleri Tüketim Miktarına ve Niteliklerine Etkisi. I.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi. A.Ü. Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara

3.KUTLAR,İ. ve GÜLÇUBUK,B., 2009. Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Eğitimin Önemi. International Multidisciplinary Women’s Congress 13-16 October 2009, İzmir.

4.KUTLAR,İ.,2009. Kırsal Alanda Kadının İşgücüne ve Kararlara Katılımının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi International Multidisciplinary Women’s Congress 13-16 October 2009, İzmir.

5.KUTLAR,İ.,2009. Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Verenlere Yönelik Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslar arası Sempozyumu 5-8 Kasım 2009, Antalya

6.ÖZÇATALBAŞ,O.,KUTLAR,İ.,KIZILAY,H.,2011.The Relations Between Extension and Rural Tourism for Rural Development.Second AGRIMBA-AVA Congress 2011 (Dynamics of International Cooperation in Rural Development and Agribusiness), Wageningen, The Netherlands.(Kabul edildi)

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1.YILMAZ, İ., ÖZKAN, B., AKKAYA, F., YILMAZ, S., KUTLAR, İ., 2000. Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ.

2.ÖZKAN, B., AKKAYA, F., ÖZÇATALBAŞ, O., KUTLAR, İ.,2000. Antalya ve Ankara İllerinde Mantar Tüketicilerinin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi. Türkiye VI.Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu,56-67, Bergama.

3.KUTLAR,İ.,YAVUZ,G.G. ve CEYLAN,İ.C.,2006. AB ve Türkiye'de Kırsal Alanda Kadının Yeri. Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi,Cilt 1, sayfa:371-375, Antalya

4.KUTLAR,İ. ve ÖZÇATALBAŞ,O.,2009. Antalya İli Yayla Kesiminde Meyve Yetiştiriciliğine Yönelik  Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. I.Ulusal Elma Sempozyumu 20-22 Kasım 2009, Karaman

5.KUTLAR,İ.,2010. Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve Üretimine Yeni Bir Yaklaşım:Kalkınma Ajansları. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi,Cilt:2, sayfa:572-579, Şanlıurfa.

6.KUTLAR,İ.,CEYLAN,İ.C.,2011.Türkiye’de Tarım Sigortaları.Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan 2011,Eskişehir.(Kabul edildi)

 

 

Diğer Yayınlar

1.KUTLAR, İ., 2007.Türkiye'de Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 80:72-75, Ankara.

2.KUTLAR,İ.,2010.Türkiye’de Tarım Sigortalarının Yayılmasını ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler. Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Kasım-Aralık 2010, sayı:196, sayfa:73-77, Ankara.

 

Katıldığı Projeler

1.ÖZKAN,B.,ÖZÇATALBAŞ,O.,YILMAZ,İ.,YILMAZ,S.,AKPINAR,M.G.,KUTLAR,İ.,1999. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri. Destekleyen Kurum: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı. (Yardımcı Araştırmacı)

2.ÖZÇATALBAŞ,O.,ÖZKAN,B.,KUTLAR,İ.,2000.Antalya’da Mısır Üretiminde Üretici Uygulamaları ile Yayım Şubesi Önerileri ve Araştırma Bulgularının Karşılaştırmalı Analizi. Destekleyen Kurum: Akdeniz Üniversitesi BAP (Yardımcı Araştırmacı)

3. KUTLAR,İ.,TURHANOĞULLARI,Z.,KIZILAY,H.,2011. Kırsal Alanda Kadınların İşgücüne ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur İli Örneği. Destekleyen Kurum: Akdeniz Üniversitesi BAP (Proje Yürütücüsü)

 

Konuşmacı Olarak Katıldığı Paneller

-Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin "Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretiminde Kalitenin Artırılması" isimli AB Projesi kapsamında 20 Mayıs 2007 tarihinde Merzifon'da düzenlenen "Kırsal Kesimde Kadının Yeri" konulu panele, konuşmacı olarak katılmıştır.

 

Katıldığı Kurslar

-Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Temel Eğitim Programı Sertifikası" kursuna 14-25 Şubat 2006 tarihleri arasında katılmıştır. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 

 

Sayfa Özeti: Dr. Ögr.Üyesi İlkay KUTLAR

Anahtar Kelimeler: