Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.
 

2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ KONULARI

Adı Soyadı

Bitirme Çalışması Konusu

Sezer Güven

Türkiye’de Kırmızı Et Piyasası

Ahmet Yücel Eldemir

Türkiye Tarımında Toprak Toplulaştırılması ve Kamulaştırma Uygulamaları

Mehmet Muhammed Sarı

Hayvancılıkta Destekleme Uygulamaları

Ozan Başekin

Türkiye Çiğ Süt Piyasası

Necmettin Besne

Tohum Piyasasındaki Gelişmeler

Tuncay Aygün

Dondurulmuş Gıda Ürünleri Piyasası

Burak Akbulut

Kadın Çiftçilerin Tarımsal Üretime Katkısı

İrem Akım

Türkiye’de Su Kaynakları ve Kullanımı

Osman Doğan Bulut

Tarımda Teknoloji Kullanım Düzeyi

Güray Koçsar

Tarımda Bilişim ve Uygulamaları

Sıdıka Balaban

Köy Monografisi

Gülçin Gürkan

Kırsal Gençliğin Yaşam Memnuniyeti

Veli Akçay

Türkiye’de Kırsal Turizm

Abdullah Yılmaz

Antalya İlinin Tarımsal Yapısının Geçmişten Günümüze Gelişim Süreci

Gürhan Özaydın

Tarımsal Sulama Kooperatifleri Faaliyetlerinin Ekonomik Analizi

Âdem Avcı

Genetiği Değiştirilmiş Tarım ve Gıda Ürünleri Piyasası                              

Haşim Onur Akgün

Kurutulmuş Ürünler Piyasası

Hasan Maçkan

Türkiye’de Piliç Eti Piyasasındaki Gelişmeler

Tuğba Özmen

Tarımda Mevsimlik İşçi Sorunları

Nuri Yüğrük

Ekonomik Krizlerin Türk Tarımına Yansımaları

Sinan Zeybekoğlu

AB ve Türkiye Tarımının Yapısal Olarak Karşılaştırılması

 

 

2010-2011 TEZ KONULARI

 

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

 

Tez Danışmanı

Tuncay AYGÜN

Kesme Çiçekte Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Prof. Dr. B. Özkan

A. Hilmi ŞİMŞEK

Türkiye ile Rusya ve Ortadoğu Arasındaki Yaş Sebze ve Meyve İhracat Yapısının İncelenmesi

Melike BAHÇECİ

Tarım Ürünlerinde Dış Ticaret İşlemleri

 

Prof. Dr. C. Sayın

Sezer GÜVEN

Türkiye’de Kırmızı Et Piyasası

S. Gözde YANIKÖMER

Türkiye’de Çay Piyasası

 

Prof. Dr. İ. Yılmaz

Çağdaş TAYYAR

Türkiye’de Tarımsal Kobi Oluşum ve Gelişim Süreci

Özgür TÜLÜ

Gelişmişlik Göstergelerinde Türkiye’nin Yeri

Prof. Dr O. Özçatalbaş

Alkan KABAN

Antalya İlinde, Kırdan Kente Göç Olgusu

Tuğba (Ilgaz) GER

Dondurulmuş Gıda Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları

 

Doç. Dr. H. Akçaöz

Gürhan ÖZAYDIN

Antalya İlinde Tarımsal Sulama Kooperatiflerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi

İsmail SEFER

Türkiye’de Un ve Unlu Mamuller Sanayinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları

 

Yrd. Doç. Dr. G. Akpınar

Barış TOKGÖZ

İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

Ethem Utku OYLUM

Kurutulmuş Ürünler Piyasası

Hasan KALMAZ

Seracılıkta İTU’nın Sertifikalandırılması

 

Yrd. Doç. Dr. S. Karaman

Muzaffer ALİCAN

Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması

Duygu KARA

Yenilenebilir Enerji ve Tarımda Kullanım Olanakları

 

 

2009 – 2010 YILI TEZ KONULARI

Adı-Soyadı

Tez Konusu

Tez Danışmanı

İsmail Ersin ARSLAN

Tarım Ürünleri Piyasasında Lojistik Uygulamaları ve İzlenen Teşvik Politikaları

Prof.Dr. Burhan ÖZKAN

İzzet Öncel TUĞRUL

Türkiye ve Dünyada Biodizel Üretimindeki Gelişmeler

Eray CAN

Hayvancılıkta Üretici Organizasyonları: Antalya İli Örneği

Prof.Dr İbrahim YILMAZ

İsmail SEFER

Türkiye’de Tarımsal Sanayide Yatırım Politikalarının İncelenmesi

Mert PINARCI

GDO’lu Ürünlerin Üretim ve Ticareti

Prof.Dr . Orhan ÖZÇATALBAŞ

Hande İŞLER

Üniversite Öğrencilerinin GDO’lu Ürünlere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

İbrahim BUĞDAYCI

Türkiye’de Tahıl Üretimine Yönelik Uygulanan Politikalar

Prof.Dr Cengiz SAYIN

Murat KUTLU

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası İstihdam Beklentileri

Faruk POLAT

Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Pazarlaması

Doç. Dr. Handan AKÇAÖZ

Hasan ÖZTÜRK

Tarım Sektöründe Vergilendirme

Deniz EMİROĞLU

Türkiye ve Dünyada Fonksyonel Gıdalarda Gelişim

Yrd. Doç.Dr. M.Göksel AKPINAR

Burcu KARAKAŞ

Üniversite Öğrencilerinin Gazlı İçecek Tüketimi Eğiliminin Belirlenmesi

Selin ALTINÖREN

Tarım Ürünlerinde İç ve Dış Ticaret Hadlerinin Gelişiminin Belirlenmesi

Yrd. Doç.Dr. Süleyman KARAMAN

İlhan ÖZ

Türkiye’de Çilek Üretimi ve Pazarlaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 – 2007 YILI TEZ KONULARI

Y. Mehmet ÖZKAN

Sebze – Meyve Pazarlamasında Hal Sistemi

B.

ÖZKAN

Çağdaş EROL

Kesme Çiçek Pazarlaması

Nadir ŞİMŞEK

Türkiye’de Su Ürünlerinin Ekonomik Önemi ve Pazarlaması

Erkan ARAT

Antalya İlinde Kesme Çiçek İhracatında Karşılaşılan Sorunların Araştırılması

Damla DOĞANER

Türkiye’de Şarap Üretimi ve Piyasası

Serkan KILIÇ

Su Ürünleri Sektörünün Yapısı ve Dünyadaki Yeri

 

İ.

YILMAZ

Meriç İŞEL

Yumurta Tavukçuluğumuz ve Rekabet Durumu

Ergin AKÇAL

Gıda Güvenliği ve Uygulamaları

Fehmi Özgür ATAŞ

Korkuteli’nde Meyve Üretimi ve Pazarlanması

Namık Kemal ACAR

Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçiliği ve Gelişimi

Hasan ÖZSEVEN

Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Gelişmeler

Mehmet ESEN

Türkiye’de Domates Üretimi ve Ticareti

F. Tuğba KANDEMİR

Tohumculuk Sektörümüzün Yapısı ve Gelişiminin İncelenmesi

 

 

C.

SAYIN

Manolya SARAÇ

Türkiye’de Kırsal Turizm ve Antalya İli Örneği

Mustafa Ali AYNUR

Türkiye’de Gübre Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti

Yusuf YAZICI

Türk Tarımında Sosyal Güvenlik

Asaf ÖZALP

Antalya İlindeki Tarımsal Kooperatifçilik ve Sorunları

Özdal GÜNEŞ

Türkiye’de Üretici Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Sorunları

 

O. ÖZÇATALBAŞ

 

Erkan TÜREMİŞ

Kırsal Kalkınmada Köy Kent Yaklaşımı

Mustafa ŞİMŞEK     

Türkiye’de Tarım Ürünlerine Yönelik Dış Ticaret Organizasyonları

Gökçe KADIGİL

Nar ve Kiraz Üretimi ve Dış Ticaret Yapısının İncelenmesi

Mustafa MEMİOĞLU

Türkiye’de ve AB Üyesi Ülkelerde Tarımsal Yayım

İlhan ÖZ

Türkiye’de Çilek Üretimi ve Pazarlanması

Murat BAYRAKTAR

Türkiye’de Meyve Suyu Sanayinin Gelişimi

 

H.

AKÇAÖZ

Ahmet OKUR

Türkiye Ekonomisine Tarım Sektörünün

Katkısı

Burak KOŞARGELİR

Türk Tarımının Temel Sorunları

Adem YILDIZ

Türkiye ve AB Tarımının Temel Göstergelerle Karşılaştırılması

Cemal GÜVEN

Türk Tarımında Kredi Politikaları

Gürkan İLHAN

Türkiye’de Üzüm Piyasasının İncelenmesi

 

M.G.

AKPINAR

Gülhan ÖZTÜRK

Türkiye’de Kırsal Nüfusun Özellikleri,  İstihdam ve Eğitim Yapısı

Sevilay DANDAN

Türkiye’de Elma Üretimi ve Pazarlaması

Özde KAPIKIRAN

Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Piyasasındaki Gelişmeler